Támogatás kérelem Magyarszentmihályon élő (magyar) hittanos gyerekek és fiatalok számára

Természetbeni ajándékok ügyében keressék Márialigetiné Makhult Katalint a 209 0385 vagy a 06 20 993 0876 telefonszámon, pénzadományt a SzIE számlaszámára  - 11711034 - 20425113 -  kérjük eljuttatni "adomány Magyarszentmihályra" megjelöléssel!
 
A kérés szerzője indonéz származású verbita pap: P. Elias Ohoiledwarin
 
MAGYARSZENTMIHÁLY
Magyarszentmihály nevét az 1723-1725- ös gróf Mercy-féle térképen találjuk először, mely a becskereki kerületben, a lakatlan helységek között jelölte. 1750-ben kincstári puszta volt, melyet a délmagyarországi kincstári puszták bérlő társasága bérelt. 1838-ban népes pusztaként említették, 828 magyar lakossal, akik dohánykertészettel foglalkoztak. Ekkor Kiss Ernő eleméri uradalmához tartozott. 1908-ban nagyközséggé alakult. A 20. század elején Farkas Géza, Jekelfalussy Zoltánné és Szent-Ivány Zoltánné birtoka volt. 1910-ben 929 lakosából 849 magyar, 36 német, 32 szerb volt. Ebből 869 római katolikus, 15 görög katolikus, 30 görögkeleti ortodox volt. A trianoni békeszerződés előtt Torontál vármegye nagybecskereki járásához tartozott. Ma 95% magyar lakta falu, rendelkezik egy templommal, faluházzal, tűzoltósággal és kihelyezett iskolával.
 
Magyarszentmihályi Plébánia
Történeti adatok:
A falu első vert falú imaháza valamivel 1836 előtt készült, létezését a hívek szorgalmának köszönhette. Kiss Ernő aradi vértanú 3 harangot ajándékozott a közösségnek. 1856-ban új templomot építettek. 1910-ben felépítették a mostani tornyot, amelyet 2000-ben magasabbra emeltek. Ma itt a plébánián minden vasárnap rendszeresen tartunk szentmisét és magyar hittant (magyarul).
Szent Mihály főangyal
Római Katolikus Plébánia
23202 MIHAJLOVO, Petőfi Sándor 7.
Plébániai kormányzó: P. Elias Ohoiledwarin SVD.
 
A célcsoport és a tevékenységek rövid leírása:
Nagybecskerekről kijáró lelkészek és hitoktató nővér hitéleti és képzési feladatokat látnak el. Mi folyamatosan kapcsolatban vagyunk a családokkal, amelyekből ezek a gyerekek jönnek és figyelemmel kísérjük életüket, anyagi helyzetüket, szükségleteiket. Több családban az alapvető, mindennapra szükséges élelmiszerek beszerzése is gondot okoz, mivel a szülők munkanélküliek, illetve alkalmi munkát tudnak csak vállalni a rendkívül kedvezőtlen gazdasági helyzet miatt. A családok a téli fűtési időszakra nem tudják megvásárolni a szerény lakóhelyük fűtéséhez szükséges tűzrevalót, de az iskolakezdéshez szükséges iskolai felszerelést, táskát sem. Mi Nagybecskerekről szeretnénk támogatókat szerezni és kérni az önök támogatását, hogy ne csak a nyomor és a nincstelenség legyen a szemük előtt. Egész éven át szeretnénk olyan programokat felkínálni, hogy ezeken felül tudjanak emelkedni. A gyermekekkel való foglalkozás műhelymunkák formájában történik. Sajnos Magyarszentmihályon nincs plébániai épület, csak egy kis templom van, és hozzá egyik oldalon egy kis szerény hittanterem, a másik oldalon a sekrestye áll, így a gyerekekkel való foglalkozásokat a faluházban vagy a tűzoltóságon kell végeznünk, ami azt jelenti, hogy mindig engedélyt kell kérnünk a termek használatára.
 
Az itteni magyar gyerekek nagyon aktívak és lelkesek. Hála Istennek még sokan járnak a vasárnapi szentmisére. Ministrálnak, a vasárnapi liturgiai olvasmányokat olvassák, és a szentmisén is énekelnek. A gyerekek nagyon szeretnek énekelni a szentmisén, csak sajnos nincsenek énekkönyvek és hangszerek. Mi már elkezdtünk egyházi gitáros énekeket tanítani nekik, és velük énekelni a templomban, de a hangszerek és könyvek hiánya miatt még kicsit nehezen megy. Arra gondoltunk, hogy szívesen foglalkoztatjuk őket, így komoly hangszerekre és néhány énekkönyvre lenne szükségünk.
Mivel ezek a gyerekek szeretnek énekelni, és a kézügyességük is nagyon jó, ezért növekszik az önbizalmuk és ezáltal jobban fejlődhetnek szellemi adottságaik és fizikai képességeik. A gyerekeket a foglalkozások utáni szünetben péksüteménnyel, édességgel és üdítővel kínáljuk meg. 
Cserkészcsapat is működik a faluban, 47. II. János Pál Csapat 25 fővel, melyet Szabó Rozália Mária Cecília SSND nővér vezet. Évente szervezünk táborokat és egész éven át programokat kínálunk nekik.
 
Azért támogatást szeretnénk kérni a következő programokra:
  • A műhelymunkák megszervezéséhez és lebonyolításához szükséges felszerelés megvásárlására (kézműves anyagok, hangszerek, projektort, vetítő vászon, fényképezőgép, színdarabokhoz anyagok).
  • Templomi gyerek énekkarhoz szükségünk lenne hangszerekre és énekkönyvekre.
  • Gitárórát is tartunk a gyerekeknek, sajnos még hiányzik a gitár. Azért pár gitárra van szükségünk, hogy a gyerekek tudjanak gyakorolni.
  • A hétvégi kinti gyerek programokhoz és az évi hittantábor megszervezéséhez szükségünk van sport eszközökre és néhány kinti játék eszközre.
  • Élelmiszerek és üdítők vásárlására, amelyekkel a foglalkozások szüneteiben a gyerekeket megvendégelhetjük.
  • Kis szerény hittantermünket szeretnék megjavítani és berendezni. Nincs benne fűtés, azért télen nagyon nehéz hittant tartani. Azonkívül a régi táblát is le akarjuk cserélni.
A műhelymunkák különböző tematikájúak az év folyamán és főleg a vallási és nemzeti ünnepkörökhöz kapcsolódnak, mint amilyenek a Mikulás, a Karácsony, a Farsang, a Húsvét, az Anyák napja, a Március 15, Szent István napja, október 6, október 23.  A műhelymunkákon kívül védenceink részére kirándulásokat és látogatásokat is szervezünk állatkertbe, szabadidős központba, más városokban előadjuk a Betlehemesünket.
 
A célunk:
Rövidtávon a gyerekek, fiatalok segélyezésével a családjaik rendkívül rossz élet körülményein igyekszünk javítani. Hosszútávon a rendszeres foglalkozások és műhelymunkák felkészítik őket az élet megpróbáltatásaira, megkönnyítik beilleszkedésüket a társadalomba, és a közösségi életre való neveléssel elősegítjük hitük és nemzeti öntudatuk megőrzését.
 
A támogatás kérelmezője:
P. Elias Ohoiledwarin SVD (plébániai kormányzó)
Szabó Rozália Mária Cecília SSND nővér (hitoktató)
 
Természetbeni ajándékok ügyében keressék Márialigetiné Makhult Katalint a 209 0385 vagy a 06 20 993 0876 telefonszámon, pénzadományt a SzIE számlaszámára  - 11711034 - 20425113 -  kérjük eljuttatni "adomány Magyarszentmihályra" megjelöléssel!
 
Érvényesség: 
2017. október 20., péntek - 2018. január 31., szerda